אודות?

אודות האתר

אתר theNoam.com הנו אתר שיעודו פיתוח קהילת הקוד הפתוח (Open Source) והקוד החופשי (Free Source). מטרת האתר לאפשר הצגה והפצה של הקוד החופשי וזאת כתרומה לקהילה. בנוסף מושם דגש באתר theNoam.com על פרויקטים למען הקהילה, תוך שמירה על אופי מכובד של החלפת דעות ושימוש באלמנטים שהופקו על ידי הקהילה המקומית והמקבילות שלה בעולם.
חזרה לעמוד הבית